Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Kính đeo mắt biết la làng khi bị chủ bỏ quên

    Ở phiên bản hệ điều hành iOS 7, Apple có tích hợp giao thức iBeacon sử dụng sóng Bluetooth năng lượng thấp (BLE) để xác định vị trí của thiết bị trong vòng vài ba mét. Đã có những ứng dụng lý thú với giao thức này. Chẳng hạn giải bóng chày chuyên […]