Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Chế biến cà rem bằng công nghệ in 3D

  Công nghệ in 3D ngày càng tỏ ra lợi hại khi người ta ứng dụng nó trong quá chừng công việc. Từ những sản phẩm kỹ nghệ to đùng cho tới những thứ nhỏ xíu xiu cho cuộc sống hàng ngày. Có thể nói rằng, hễ loài người có khả năng sáng tạo tới […]