Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

Tái tạo vật gia bảo bằng công nghệ in 3D

  Thêm một ứng dụng tuyệt vời nữa của công nghệ in 3D vừa được công ty kim hoàn American Pearl ở thành phố New York (Mỹ) đưa ra phục vụ khách hàng. Họ có thể sử dụng ảnh chụp những món đồ trang sức cổ xưa để xử lý thành các mẫu 3D số […]