Thứ Năm ngày 23 tháng 3 năm 2023

Schneider Electric đón đầu xu hướng số hóa trong sản xuất công nghiệp

Schneider Electric, tập đoàn quốc tế của Pháp về số hóa các chương trình quản lý năng lượng và tự động hóa, ngày 31-10-2019 đã tổ chức Innovation Talk – Hội nghị Đổi mới sáng tạo với chủ đề “Đón đầu xu hướng số hóa trong sản xuất công nghiệp” tại Hà Nội. Đây là […]