Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Nhớ hai màu Intel huyền thoại

Bạn Mark Zuckerberg sáng nay nhắc A Phủ 2 màu huyền thoại từng ám ảnh mình. Màu xanh lá mạ Intel Pentium III (1999) và màu cam Intel Pentium 4 (2000). Thiệt là bất công và oan uổng khi thân thiết như vậy nhưng nhà Intel hỗng thèm cho A Phủ xài thử Pentium 5, […]

Từ iii tới 4

  Sáng nay bạn Mark Zuckerberg khai quật nhắc lại di tích khảo cổ Pentium iii và Pentium 4 của nhà Intel. Gia đình CPU Intel Pentium iii bắt đầu từ tháng 2-1999 và tới tháng 11-2000 có Pentium 4. Pentium i ra đời 1993 giống như hầu hết các thứ có khả năng sinh […]