Thứ Năm ngày 01 tháng 12 năm 2022

Nhớ hai màu Intel huyền thoại

Bạn Mark Zuckerberg sáng nay nhắc A Phủ 2 màu huyền thoại từng ám ảnh mình. Màu xanh lá mạ Intel Pentium III (1999) và màu cam Intel Pentium 4 (2000).

Thiệt là bất công và oan uổng khi thân thiết như vậy nhưng nhà Intel hỗng thèm cho A Phủ xài thử Pentium 5, Pentium 6 mà tới năm 2003 lại rẽ sang Pentium M, rồi Pentium D (2005) cho tới năm  2007 thêm chữ Core thời thượng lúc đó với Pentium Duo-Core. Kỷ nguyên Core của Intel bắt đầu từ năm 2006 với 2 em Core Solo và Core Duo. Và tới tháng 11-2008 lại có thêm chữ “i” với Core i7 Bloomfield 45nm. Nhà Intel đã “i” lâu dài tới nay, gồm i3, i5, i7 và i9.

Híc. A Phủ ngây thơ trinh trắng bẩm sanh đã lỡ dại ôm mùng mền xuống thuyền với Intel từ thế hệ Pentium thứ 2 với em P54C 100Hz năm 1994 và chung tình tới nay chưa một lần tơ tưởng người khác, dù anh bán chiếu Cà Mau cứ cà rà cà rề bám ghe dụ cùng thổi lửa cà ràng đặng cà phê miết.

Mà bạn nào từng ám ảnh với 2 màu Intel này như A Phủ chắc bi giờ đang ngồi ôm con mà ngóng… Tết.

P.H.P.