Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Intel đưa ra nền tảng mới cho Internet of Things

  Tập đoàn Intel hôm 11-11-2015 đã giới thiệu một kiến trúc tham chiếu nền tảng Internet của Vạn vật (Internet of Things – IoT) mới cùng nhiều sản phẩm phần mềm và phần cứng để xây dựng những giải pháp toàn diện nhất trong lĩnh vực IoT. Nền tảng mới bao gồm hai hệ […]