Thứ Ba ngày 21 tháng 5 năm 2024

Một tweet chỉ có 2 chữ của “Tổng thống Twitter”

Tối 20-11-2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một tweet đơn giản gồm 2 chữ “’America First!” (nước Mỹ trước tiên) lên tài khoản của mình trên mạng Twitter. Ông muốn giải thích việc mình vừa từ chối ban hành lệnh cấm vận Saudi Arabia, một đồng minh chiến lược cánh hẩu của Mỹ […]