Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Bà Josephin Galla trở thành Tổng giám đốc mới của SAP Việt Nam

Tập đoàn phát triển phần mềm ứng dụng cho doanh nghiệp SAP SE (Đức) vừa công bố việc bổ nhiệm bà Josephin Galla giữ chức Tổng giám đốc mới của SAP Việt Nam. Trên cương vị này, bà Josephin sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo và thúc đẩy các hoạt động và tăng trưởng kinh […]