Thứ Bảy ngày 20 tháng 4 năm 2024

Bà Josephin Galla trở thành Tổng giám đốc mới của SAP Việt Nam

Tập đoàn phát triển phần mềm ứng dụng cho doanh nghiệp SAP SE (Đức) vừa công bố việc bổ nhiệm bà Josephin Galla giữ chức Tổng giám đốc mới của SAP Việt Nam. Trên cương vị này, bà Josephin sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo và thúc đẩy các hoạt động và tăng trưởng kinh doanh của SAP tại Việt Nam, cũng như tăng cường hỗ trợ chính phủ Việt Nam phát huy sức mạnh công nghệ để phát triển kinh tế.  Bà kế nhiệm ông Phạm Thế Trường, người giữ chức Giám đốc điều hành SAP Việt Nam từ tháng 5-2012 và từ tháng 1-2018 đã trở thành Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam. Từ tháng 1-2018, bà đảm trách công việc Giám đốc điều hành tại SAP Việt Nam.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.