Thứ Sáu ngày 23 tháng 2 năm 2024

Tập đoàn Lộc Trời khởi động triển khai hệ thống quản trị ERP SAP S/4HANA

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời ngày 7-5-2020 thông báo việc ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Công nghệ Citek triển khai hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp ERP SAP S/4HANA. Hệ thống sẽ được Citek tư vấn triển khai trong 10 tháng và đưa vào vận hành chính thức giai đoạn 1 với phạm vi kế hoạch chuỗi cung ứng (S&OP), mua hàng, bán hàng, quản lý kho, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, kế toán tài chính và kế toán quản trị từ ngày 1-1-2021 tại tập đoàn và ngành Vật tư nông nghiệp. Sau đó sẽ triển khai giai đoạn 2 với phạm vi quản lý bảo trì, quản trị ngân sách, báo cáo quản trị thông minh và hợp nhất báo cáo tài chính trong toàn bộ tập đoàn và các công ty liên doanh, liên kết.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.