Thứ Bảy ngày 21 tháng 5 năm 2022

Huawei công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021

Tập đoàn công nghệ Huawei vừa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021. Hoạt động kinh doanh tổng thể của công ty phù hợp với dự báo. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Huawei đã đạt doanh thu 320,4 tỷ CNY (tương đương 49,615 tỷ USD) với tỷ suất lợi nhuận ròng […]