Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Ngày cuối cùng của năm cái con Khỉ

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ: Ngó lên trên thấy in là thứ Sáu 27-1-2017. Dòm xuống dưới thấy đề ngày 30 tháng Chạp năm Bính Thân. Giàng ơi, 30 Tết rồi sao? Vậy là ta chỉ còn chung sống với con khỉ Bính Thân có ngày hôm nay nữa thôi. Nếu còn duyên hạnh ngộ, […]

Năm Thân đối diện Khỉ

Chẳng biết ông trời vô tình hay hữu ý đã tạo ra loài khỉ trông giống như người, nhất là loài linh trưởng không đuôi có thân xác to bằng người. Chả thế mà người Âu châu gọi khỉ là “dạng người loại nhỏ” (lesser apes), gọi khỉ đột là “dạng người loại lớn” (great […]

Truy tìm thủy tổ loài khỉ

  NĂM THÂN, PHIẾM CHUYỆN KHỈ: (Đỗ Xanh kể lại từ truyện cổ tích Việt) Bên trời Tây, vào một ngày u ám, cụ Darwin trong cơn thông minh đột xuất vỗ đùi la toáng lên: “Ngộ rồi! thủy tổ của người là khỉ.” Lời phán của cụ không có bằng chứng đi kèm, thiên […]