Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

Vũ khí diệt chủng binh tôm tướng cá được bán như vầy nè…

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ Sáng nay mở mail ra, tôi thấy có mẫu quảng cáo chào mời mua máy kích điện, kích cá từ trang thương mại điện tử Sendo.vn. Tò mò mở vào xem mới thất kinh như thể nàng Kiều thấy quan quân rần rần kéo tới (Đầu nhà gươm tuốt sáng […]