Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Kiến và Valentine’s Day

“Valentine’s Day” được hiểu là “ngày của tình yêu”. Có người nhái âm là ngày “vá lại tình yêu”. Nó là ngày lãng mạn nhất trong năm cho một số người, nhưng lại là ngày cực kỳ bối rối cho nhiều người. Có cô tả oán, “Mỗi năm cái ngày khỉ gió này nó nhắc […]

Một vụ kiện phi công nghệ giữa 2 “ông lớn” công nghệ

  Thật ra chẳng phải “ông lớn” bán lẻ trực tuyến Amazon kiện trực tiếp “ông lớn” Internet Google đâu, mà kiện cựu nhân viên “có tóc” của mình “đào ngũ” sang hàng ngũ đối phương. Số là Amazon đang lập hồ sơ khởi kiện Zoltan Szabadi, người từng lãnh đạo bộ phận Các đối […]