Thứ Hai ngày 27 tháng 9 năm 2021

LANXESS điều chỉnh dự phóng kết quả kinh doanh 2020 vì COVID-19

Công ty hóa chất chuyên dụng LANXESS (Đức) đang cho thấy tiếp tục hoạt động ổn định trong bối cảnh toàn cầu đang chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 suốt từ đầu năm 2020 tới nay. Sau Quý 3 của năm tài chính 2020, LANXESS đã cập nhật điều chỉnh dự phóng kết quả […]