Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Một sáng buồn nhớ ba

* Đoản văn Sáng nay trời mát lạ thường, không ngờ mùa hè mà thời tiết như thế này! Tôi đi bộ theo thói quen mỗi sáng thật dễ chịu và không thấy mệt dù đã đi nhiều vòng. Cách đây hai hôm, cạnh vùng tôi ở có cơn bão nhẹ, mưa gió, cũng đủ […]