Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Ừ thì là Tình nhân thôi mà…

Nửa khuya gà gáy canh ba hôm qua, cụ thể là khuya 13 rạng sáng 14 tháng 2-2016, tôi vẫn còn họp ở trển và được Thiên lôi kể cho nghe sự tích ngày lễ Tình nhân Valentine – version Thiên đình. Hồi xửa hồi xưa, nghĩa là lâu tới mức hỗng còn nhớ thời […]