Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Samsung và LEGO phát động 2 cuộc thi Robotacon WRO 2018 và Khoa học ứng dụng FLL 2019

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa cùng Công ty Việt Tinh Anh – nhà phân phối của thương hiệu LEGO Education ở Việt Nam và Công ty Điện tử Samsung Vina tổ chức hội thảo và phát động hai cuộc thi quy mô nhất hiện nay về STEM robotics là Khoa học ứng […]

Samsung và LEGO phối hợp đẩy mạnh phương pháp giáo dục tiên tiến STEM ở Việt Nam

Hội thảo chuyên đề “Kiến tạo tương lai từ giáo dục STEM” đã được Công ty Điện tử Samsung Vina phối hợp cùng Lego Education tại Việt Nam tổ chức tại TP.HCM ngày 23-3-2018 nhằm góp phần nâng cao mức độ nhận biết của cộng đồng về việc ứng dụng phương pháp giáo dục tiên […]