Thứ Ba ngày 13 tháng 4 năm 2021

Samsung và LEGO phối hợp đẩy mạnh phương pháp giáo dục tiên tiến STEM ở Việt Nam

Hội thảo chuyên đề “Kiến tạo tương lai từ giáo dục STEM” đã được Công ty Điện tử Samsung Vina phối hợp cùng Lego Education tại Việt Nam tổ chức tại TP.HCM ngày 23-3-2018 nhằm góp phần nâng cao mức độ nhận biết của cộng đồng về việc ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến STEM vào chương trình đào tạo cho giới trẻ Việt Nam.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online.