Thứ Sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021

Lịch âm Việt Nam và Trung Hoa lại chênh nhau 1 ngày

Người Việt ở Mỹ và người Việt ở Việt Nam đón Rằm tháng 11 Canh Tý chênh nhau 1 ngày. Ngày Rằm tháng 11 Canh Tý là thứ Hai 28-12-2020 theo lịch VN, và là thứ Ba 29-12-2020 theo lịch âm in ở Mỹ. Đó là vì tháng 10 Canh Tý theo lịch VN là […]