Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

Không đề vì không có đề (26042018)

  Đừng khinh ta tuổi già nên vô hại. Củi quá chừng, ta đốt tới răng long. Củi ướt củi khô lò vẫn rực hồng Hãy quên đi thoát thân là hạ cánh. Mặc những ai nói nhiều mà lảng tránh Dưỡng cuộc đời đầy sâu mọt nhớp nhơ Lấy lòng dân làm mồi lửa […]