Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

Không đề vì không có đề (26042018)

 

Đừng khinh ta tuổi già nên vô hại.
Củi quá chừng, ta đốt tới răng long.
Củi ướt củi khô lò vẫn rực hồng
Hãy quên đi thoát thân là hạ cánh.

Mặc những ai nói nhiều mà lảng tránh
Dưỡng cuộc đời đầy sâu mọt nhớp nhơ
Lấy lòng dân làm mồi lửa đốt lò
Ta chỉ sợ sức mòn không hết củi.

*****

Trưa chớm hạ Saigon nung nóng bụi
Đốt lò than ta nấu món bò kho
Sống vô tư vô lo khỏi vô lò
Húp mì gói mơ về nàng hoa hậu…

PHẠM HỒNG PHƯỚC
+ Ảnh: Internet. Thanks.