Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2024

Giỗ mà hỗng phải giỗ

Văn phòng Hùng King vừa ra thông báo khẩn. Nội dung là đề nghị muôn dân cháu con không nên lẫn lộn Giỗ Tổ với Giỗ Chạp.

Giỗ chạp là ngày tưởng nhớ người đã chết, nằm trong hệ sinh thái ma chay, thuộc nền tảng tang ma.

Giỗ tổ là ngày ghi nhớ công ơn người tạo tác, người sáng lập.

Giỗ chạp mang sắc thái buồn và tưởng nhớ. Giỗ tổ mang sắc thái vui và tự hào.

Nói nôm na cho dễ hiểu, giỗ tổ Hùng Vương cũng giống như giỗ tổ nghề nghiệp.

Vì thế, các nghi lễ trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương chớ nên làm giống như lễ giỗ tang ma. Nên dùng lẵng hoa, giỏ hoa chớ không được dùng tràng hoa, vòng hoa.

Vua Hùng. (Tranh: Vivi)

Nhân tiện, tôi thích tranh vẽ Vua Hùng của họa sĩ Vivi Võ Hùng Kiệt. Từ nhỏ, tôi đã thích nét vẽ của ông trên bìa các tạp chí Tuổi Hoa, Tuổi Xanh,… ở Saigon trước 1975.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.