Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

ASUS LOCKERSTOR – hệ thống NAS mạnh mẽ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Với phần cứng được tối ưu hóa và cung cấp nhiều tính năng linh hoạt, LOCKERSTOR 2 (AS6602T) và LOCKERSTOR 4 (AS6604T) được ASUS (Taiwan) giới thiệu là giải pháp lưu trữ mạng NAS hoàn hảo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sau 10 năm ra đời, thương hiệu ASUSTOR đã tạo dựng được uy […]