Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2024

ASUS LOCKERSTOR – hệ thống NAS mạnh mẽ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Với phần cứng được tối ưu hóa và cung cấp nhiều tính năng linh hoạt, LOCKERSTOR 2 (AS6602T) và LOCKERSTOR 4 (AS6604T) được ASUS (Taiwan) giới thiệu là giải pháp lưu trữ mạng NAS hoàn hảo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Sau 10 năm ra đời, thương hiệu ASUSTOR đã tạo dựng được uy tín trong việc cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như cá nhân. LOCKERSTOR 4 và 2 là 2 sản phẩm mới của thương hiệu này.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.