Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

Những hảo hớn Lục Vân Tiên cô độc mà không cô đơn

  Tôi là người sống tâm linh và tin rằng có thế giới khác sau khi chết. Và tôi tin rằng linh hồn 2 thành viên nhóm SBC tình nguyện vừa hy sinh đêm 13.5.2018 tại Quận 3 (TP.HCM) vì bị bọn cướp chống trả đâm chết mãn nguyện vì họ đã chết như khi […]