Thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2023

YouTube bắt đầu áp dụng bắt buộc đánh dấu video có nội dung cho trẻ em

YouTube Team ngày 14-11-2019 gửi e-mail cho các nhà sáng tạo nội dung (creator) thông báo những thay đổi quan trọng mới có thể ảnh hưởng tới việc thu nhập (monetization) trên kênh YouTube cũng như khả năng có thể tìm kiếm nội dung có liên quan tới trẻ em. Theo đó, kể từ ngày […]