Thứ Năm ngày 21 tháng 9 năm 2023

YouTube bắt đầu áp dụng bắt buộc đánh dấu video có nội dung cho trẻ em

YouTube Team ngày 14-11-2019 gửi e-mail cho các nhà sáng tạo nội dung (creator) thông báo những thay đổi quan trọng mới có thể ảnh hưởng tới việc thu nhập (monetization) trên kênh YouTube cũng như khả năng có thể tìm kiếm nội dung có liên quan tới trẻ em.

Theo đó, kể từ ngày 14-11-2019, tất cả các nhà sáng tạo nội dung được yêu cầu phải báo cho YouTube biết nếu như nội dung của họ được làm cho trẻ em (made for kids) nhằm bảo đảm tuân thủ Luật Bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA) và các luật lệ khác có liên quan.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.