Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

“Cứu nước” thời nắng hạn, mặn xâm nhập đồng bằng

Nhiều tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long đã phát báo động khẩn cấp về tình hình hạn hán và nước mặn xâm nhập. Đồng bào ở nhiều địa phương đang lâm vào tình cảnh khổ sở vì thiếu nước sạch để uống và nước cho sinh hoạt hằng ngày. Viện Khoa học Thủy lợi Việt […]