Thứ Năm ngày 25 tháng 7 năm 2024

Tốc độ mạng di động 5G nhanh ra sao?

Sau khi đã tiến hành đấu giá quyền sử dụng các tần số cho mạng 5G (diễn ra trong tháng 3-2024), các nhà mạng di động sẽ bắt đầu chính thức thương mại hóa các dịch vụ 5G ở Việt Nam trong năm 2024. Vào thời điểm này, tất cả các dòng smartphone cao cấp […]

VNPT đấu giá thành công quyền sử dụng khối băng tần 3700 – 3800 MHz cho mạng 5G

Chiều 19-3-2024 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng khối băng tần C2 (3700 – 3800 MHz) trong vòng 15 năm. Lần này, Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã đấu giá thành công quyền sử dụng tần số đối […]