Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Khi thế giới không cần mật khẩu….

    Thế giới thời công nghệ và kết nối ắt sẽ vỗ tay, đập chân reo mừng khi có thể thoát được cái gánh nặng và nỗi ám ảnh mang tên password (mật khẩu). Nó vừa là chiếc chìa khóa, vừa là chứng minh thư để người dùng có thể mở các thiết bị […]