Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

Chiếc máy ảnh 72 pô huyền thoại

A Phủ tình cờ tìm thấy trên eBay đang chào bán chiếc máy ảnh huyền thoại Olympus Pen-D Half Frame 35mm film camera này với giá 85 USD. Hồi ức ùa về. Đây chính là chiếc máy ảnh đầu tiên mà A Phủ dùng để hành nghề làm báo hồi năm 1976. Và mấy tấm […]