Thứ Năm ngày 01 tháng 6 năm 2023

Xiaomi chuyển bộ bước vào một thời kỳ tăng trưởng mới

Tập đoàn Xiaomi ngày 21-11-2018 đã công bố kết quả tổng hợp chưa kiểm toán về tình hình kinh doanh Quý 3-2018 tính đến ngày 30-9-2018 (3Q2018). Với mô hình kinh doanh “triathlon”, hiệu quả hoạt động của Xiaomi tăng mạnh trong Quý 3-2018. Công ty ghi nhận lợi nhuận xấp xỉ 50,84 tỷ nhân […]