Thứ Tư ngày 14 tháng 4 năm 2021

Xiaomi chuyển bộ bước vào một thời kỳ tăng trưởng mới

Tập đoàn Xiaomi ngày 21-11-2018 đã công bố kết quả tổng hợp chưa kiểm toán về tình hình kinh doanh Quý 3-2018 tính đến ngày 30-9-2018 (3Q2018).

Với mô hình kinh doanh “triathlon”, hiệu quả hoạt động của Xiaomi tăng mạnh trong Quý 3-2018. Công ty ghi nhận lợi nhuận xấp xỉ 50,84 tỷ nhân dân tệ (NDT), tăng trưởng 49,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó lợi nhuận đến từ mảng kinh doanh quốc tế tăng 112,7% (tương đương 22,3 tỷ NDT), chiếm 43,9% trong tổng số lợi nhuận. Lợi nhuận ròng của Quý 3 đạt xấp xỉ 2,48 tỷ NDT. Lợi nhuận đã được điều chỉnh (đo lường không theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, Non-IFRS Measure) đạt xấp xỉ 2,88 tỷ NDT, đạt mức tăng trưởng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái và 36,3% so với quý trước. Thu nhập từ mỗi cổ phiếu là 0,117 NDT.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.