Thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2023

New York sát khuẩn hệ thống xe điện ngầm

Kể từ ngày 2-3-2020, thành phố New York (Mỹ) bắt đầu áp dụng quy trình thanh trùng sát khuẩn cấp độ công nghiệp cho toàn bộ hệ đường xe điện ngầm ở đây mỗi 72 giờ một lần. Ông Patrick T. Warren, Giám đốc an toàn của Cơ quan Giao thông vận tải Đô thị, […]