Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

Doanh nghiệp Việt Nam và hiểm họa mạng từ phần mềm không chính hãng

  Hội thảo thường niên Microsoft Cyber Trust Experience 2017 tại Singapore diễn ra ngày 21-6-2017. Tại sự kiện này, trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đã công bố kết quả nghiên cứu mới “Hiểm họa mạng từ phần mềm không chính hãng”. Xin mời đọc nội dung trên Media Online + Ảnh: Các […]