Chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021

Doanh nghiệp Việt Nam và hiểm họa mạng từ phần mềm không chính hãng

 

Hội thảo thường niên Microsoft Cyber Trust Experience 2017 tại Singapore diễn ra ngày 21-6-2017. Tại sự kiện này, trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đã công bố kết quả nghiên cứu mới “Hiểm họa mạng từ phần mềm không chính hãng”.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online

+ Ảnh: Các chuyên viên tại Microsoft’s Cyber Defense Operations Center luôn giám sát hoạt động an ninh mạng trên toàn cầu.