Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024

Microsoft quyết định “rẽ thúy” Xbox One, “chia oanh” Kinect

  Kể từ ngày 9-6-2014, Microsoft sẽ không bắt buộc người mua máy chơi game Xbox One phải mua kèm luôn thiết bị cảm biến nhận diện chuyển động Kinect nữa. Và nhờ thế, họ chỉ phải chi ra 399 USD so với 499 USD của một bộ đồ chơi như trước. Kể từ khi […]