Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

Đảo chính quân sự ở Thái Lan

  UPDATED 23-5-2014. Chuyện gì phải đến ắt sẽ tới. Vấn đề là ở thời điểm. Và giờ G của ngày N đó đã tới với Vương quốc Thái Lan ngày thứ Năm 22-5-2014 khi quân đội chính thức tuyên bố đảo chính, nắm chính quyền. Họ đã ra tay can thiệp sau hơn 6 […]