Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Ứng dụng iPhone giúp những người có sức nghe yếu

  Công ty khởi nghiệp Battlefield ở New York (Mỹ) ngày 6-5-2014 đã giới thiệu ứng dụng Mimi để dùng iPhone giúp những người có sức nghe yếu. Theo tài liệu nghiên cứu, trên thế giới có khoảng 350 triệu người có vấn đề về thính giác. Nhưng hầu hết đều không quan tâm hay […]