Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

Yandex Ads: Ứng dụng AI vào mô hình dự đoán trong phát triển ứng dụng

Mô hình dự đoán (Prediction Modeling) là gì? Các nhà phát triển ứng dụng có thể tận dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) như thế nào? Mời bạn đọc cùng khám phá câu trả lời qua cuộc phỏng vấn với ông Anton Ogay, Product Owner thuộc bộ phận App Campaigns tại Yandex Ads […]