Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

Visa hợp tác cùng Vui App mở rộng mô hình trả Lương linh hoạt EWA tại Việt Nam

Visa Việt Nam ngày 6-5-2024 cho biết: Visa, công ty thanh toán điện tử toàn cầu Mỹ, hồi hạ tuần tháng 4-2024 đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng Nano Technologies, công ty khởi nghiệp của Việt Nam ứng dụng mô hình Lương linh hoạt (Earned Wage Access, EWA) thông qua sản […]