Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Những “túp lều nhỏ” của sự văn minh

HOA KỲ DU KÝ:    Trong những năm gần đây, đi tới đâu ở Mỹ, tôi cũng thấy những công trình mở rộng và tu bổ hệ thống giao thông. Chẳng hạn như vào thượng tuần tháng 9-2015, ở thành phố Naples của bang Florida và dọc theo đường xa lộ giữa Naples và Orlando, […]