Thứ Tư ngày 10 tháng 8 năm 2022

Hàng ngàn thành viên “sugar daddy”, “sugar baby”

1. Ý tưởng startup khởi nghiệp như vầy thì thiệt là kinh. 2. Số lượng thành viên gây sốc. Hỗng lẽ xã hội bây giờ có nhu cầu kinh doanh “vốn tự có” dữ dằn như vầy? 3. Mới 22 tuổi mà điều hành “doanh nghiệp” hàng ngàn lao động “hàng chảnh” như vầy phải […]