Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Mộng vàng

Có một giấc mộng mang tên… vàng lá. Âu thì làm người ai chẳng có ước mơ… Mộng vàng Vàng lá mơ sao tựa lá vàng Sang thu đầy ắp khoái thu sang Bạc tìền rủng rỉnh no tiền bạc Hàng họ bao la đãi họ hàng Tí tởn nàng ơi cho tởn tí Tang […]