Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

Mùa Thu 2013 ở Bờ Đông nước Mỹ

  Một người bạn ở Mỹ vừa gởi cho tôi một số ảnh mà bạn chụp cảnh mùa thu trên đường đi làm về ngày 2-11-2013. Ở Mỹ, cũng như ở các nước vùng ôn đới, lá cây bình thường có những tông màu xanh rất lạ. Không khí trong lành không bị vẩn đục […]