Thứ Năm ngày 01 tháng 6 năm 2023

Mình vả mặt ta…

  Sáng 2.5.2018 đọc tin trên báo online, tôi ngờ ngợ có gì sai sai. Tin đưa lúc bắt đầu cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) của một tổ đại biểu quốc hội thuộc tỉnh này. Trong 3 đại biểu, có bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó BT Tỉnh ủy, […]