Thứ Ba ngày 21 tháng 5 năm 2024

VIDEO: Giọng hát của bà Rosmah Mansor, vợ cựu Thủ tướng Malaysia, ông Najjib Razak

  Bà Rosmah Mansor, 67 tuổi, vợ của cựu Thủ tướng Malaysia, ông Najjib Razak, đã bị cáo buộc 17 tội danh rửa tiền liên quan tới scandal hối lộ và tham nhũng từ quỹ đầu tư nhà nước 1MDB. Bà Rosmah nổi tiếng là chơi hàng hiệu và xài tiền như nước. Mức chi […]

Vợ của cựu Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc rửa tiền

  Bà Rosmah Mansor, 67 tuổi, vợ của cựu Thủ tướng Malaysia, ông Najjib Razak, đã bị cáo buộc 17 tội danh rửa tiền liên quan tới scandal hối lộ và tham nhũng từ quỹ đầu tư nhà nước 1MDB. 5 tháng trước, ông Najjib, 65 tuổi, đã bị thất cử trước cựu Thủ tướng […]