Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

Năm nay tuyết đầu mùa rơi trễ kỷ lục trên đảo Hokkaido

Báo Nhật Bản The Asahi Shimbun (19-11-2012) cho biết mãi tới ngày 18-11-2012, đợt tuyết đầu mùa mới chịu rơi xuống Asahikawa trên đảo Hokkaido (cực bắc nước Nhật Bản, gần Nga). Như vậy là trễ 26 ngày so với mức bình quân hàng năm và muộn tới 46 ngày so với năm ngoái. Hiện […]